ZMYSŁ WZROKU- CO POWINNO CIĘ ZANIEPOKOIĆ?

Obecnie zmysł wzroku jest tym, który dominuje u współczesnego człowieka. Informuje nas bowiem gdzie jesteśmy, co się wokół nas dzieje i co może się wydarzyć. Nie zawsze tak było. Dominującym zmysłem u naszych porządków było powonienie. Dlaczego teraz to się zmieniło?

Wyjątkową cechą zmysłu wzroku jest dostarczanie nam informacji równocześnie o czasie, jak i przestrzeni. Znaczy to, że widzimy zarówno pojedyncze rzeczy (sekwencje), jak również cały obszar (globalnie, przestrzennie). Dzieje się tak zwłaszcza przy czytaniu kierując oczy z jednej grupy słów, na kolejną. Pozwala nam to bardzo szybko przetwarzać ogromny obszar przestrzeni.

Bodźcem, który pobudza i aktywizuje zmysł wzroku jest światło i zmiana jego natężenia. Wzrok jest to jedynie element całego zmysłu wzroku, jednak niezbędny do jego funkcjonowania. Zmysł wzroku rozwija się stopniowo w czasie naszego życia, w przeciwieństwie do samego wzroku, który jest wrodzony (widzimy, albo nie). Dorastając uczymy się rozumieć to co widzimy poprzez ruch. Pomagają nam w tym również wszystkie inne zmysły. Dysponowanie wieloma sensorycznymi szczegółami na temat tego co widzimy informuje nas o dobrym przebiegu integracji sensorycznej (np. smak i zapach pączka zanim go jeszcze ugryziemy).

Źródło: piksabay.com

Z czego składa się zmysł wzroku?

 1. Nieświadome mechanizmy wzroku (np. ostrość, dostrzeganie szczegółów, dostosowanie się z ciemnego do jasnego światła, wykrywanie ruchu itp.)
 2. Dyskryminacja wzrokowa (np. widzenie obwodowe, , relacje przestrzenne itp.)

Jakie objawy dysfunkcji zmysłu wzroku powinny nas zaniepokoić?

Źródło: piksabay.com
 • Częste bóle głowy, zaczerwienione, piekące lub swędzące oczy
 • Częste mruganie, pocieranie oczu, marszczenie powiek
 • Widzenie zamazanych obrazków lub postaci
 • zasłanianie oczu by nie widzieć wybranych rzeczy
 • zamykanie lub zasłanianie jednego oka przy patrzeniu
 • mrużenie oczu
 • widzenie podwójnie
 • trudności z przenoszeniem wzroku z jednego celu na drugi (np. zeszyt- tablica)
 • przekrzywianie i obracanie głowy podczas czytania
 • zbyt bliskie lub zbyt dalekie trzymanie książki od oczu
 • obracanie lub przechylanie ciała przy słuchaniu innej osoby lub podczas oglądania TV
 • trudności w wodzeniu wzrokiem za przedmiotem w ruchu np. piłką
 • szybkie nudzenie się czytaniem
 • czytanie bez zrozumienia
 • słabe wyłapywanie różnic i podobieństw w obrazkach, słowach i przedmiotach
 • opuszczanie pojedynczych słów lub całych linijek podczas czytania
 • częste „gubienie” się w tekście czytanym
 • trudności w zachowaniu odpowiedniego rozmiaru liter pisanych, odstępów między literami i wyrazami
 • trudności w pisaniu ciągów liczbowych
 • kłopoty w orientacji przestrzennej i aktywnościach z tym związanych, np. układanie puzzli
 • brak umiejętności pisania prosto, w jednej linii
 • słabe komponowanie rysunku na kartce
 • często potyka się, obija o meble- zła ocena ułożenia przedmiotów w przestrzeni
 • mylenie stron prawej z lewą
 • słaba orientacja w terenie
 • brak zrozumienia pojęć „góra-dół”, „przed-za” „pierwszy- drugi”, „przed-po”
 • mylenie podobne początki lub końcówki wyrazów (nos-noc)
 • unikanie jasnego światła, noszenie okularów przeciwsłonecznych
 • poczucie nie komfortu wśród poruszających się ludzi lub przedmiotów
 • szybkie męczenie się przy wykonywaniu szkolnych i sportowych zadań
 • unikanie zajęć grupowych
 • unikanie kontaktu wzrokowego
 • niechęć do aktywności, zgłaszania się na lekcjach

Co możemy zrobić?

W momencie, gdy dysfunkcja wzroku ogranicza, a nawet hamuje rozwój podstawowych umiejętności wzrokowo- motorycznych i złożonego przetwarzania wzrokowego pomóc może:

 • terapia zajęciowa oparta na integracji sensorycznej
 • terapia wzroku- obejmuje działania sensoryczno- motoryczne i edukacyjne. Za pomocą soczewek lub pryzmatów terapia ta pomaga zintegrować informacje wzrokowe z informacjami z innych układów.
Źródło: piksabay.com

Jaki ma wpływ terapia?

Terapia wzmacnia kontrolę wzrokowo- motoryczną, dyskryminację wzrokową i koordynację oko- ręka. Pomaga ona w zgranym funkcjonowaniu oczu i ciała dziecka oraz zapobiega problemom wzrokowym związanym z nauką.

*** Tekst w oparciu o „Nie- zgrane dziecko” C.S. Kranowitz