Zmysły pozwalają nam na odbierania bodźców zarówno zewnętrznych, jak i tych płynących z wnętrza naszego