Zmysł słuchu czyli tzw. słyszenie to najprościej mówiąc umiejętność odbierania dźwięków. Jest ona wrodzona, albo